Pan Pikto - Agencja PR


manual PR

Wersja głosowa:  
Hr

Konsulting to początek naszej pracy. Czas komunikacyjnej refleksji. Karkołomnym bowiem jest opracowanie jakiejkolwiek strategii bez rzetelnego opracowania sytuacji wyjściowej. Nie inaczej jest w przypadku usług public relations.

Dlatego też obsługę naszych Klientów zaczynamy od audytu komunikacyjnego - wielowątkowego opracowania, które służy nam jako punkt odniesienia do działań, które podejmujemy lub rekomendujemy.

W oparciu o te działania możemy dookreślić grupy docelowe, wydobyć atuty marki, przedsiębiorstwa czy wskazać obszary, w których jest wiele do zrobienia. Często przy tej okazji dowiadujemy się rzeczy nowych, o których nasi Klienci nie mieli do tej pory pojęcia. Na tej podstawie tworzymy strategię marketingową dla konkretnego produktu lub przedsiębiorstwa, odpowiednio do życzenia Klienta.

Te żmudne badania i analizy są – w odczuciu osób stojących z boku – nudnym elementem. Zapewniamy, że tylko na pozór. Niekonwencjonalne narzędzia konsultingowe, którymi posługuje się Pan Pikto, sprzyjają osiągnięciu optymalnych wyników w relatywnie krótkim czasie.

Nasze działania kończą się opracowaniem dokumentu, który nazywamy Manualem PR. Jest to zbiór postulatów komunikacyjnych, propozycji strategii marketingowych i ich wdrożenia, modelowych przykładów użycia rekomendowanych narzędzi PR. Staramy się, aby Manual był przełożony na język analogii do branży, w której funkcjonuje nasz Klient. Pozwala to na skuteczne wdrożenie działań komunikacyjnych – również w zakresie zespołu Klienta.

 


 

Print Reccomend

Butik kreatywny
Relacje z mediami
Badania
CSR
manual PR
Event
Wydawnictwa
Ambient


Dol_c