Pan Pikto - Agencja PR


Strategia CSR


Hr

Strategia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to strategia zarządzania, której podstawowym założeniem jest przekonanie, że w ramach różnorodnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo należy uwzględniać kwestie związane z m.in. interesem społecznym oraz ochroną środowiska.

W tym kontekście, jednym z największych wyzwań z obszaru CSR dla firm jest wdrożenie programów odpowiedzialnego biznesu oraz zasad etycznych na tych poziomach, które dla społeczności lokalnej oraz konsumentów są mniej znane (wybór dostawców, technologii produkcji, składowania odpadów itp.)

Strategia CSR obejmuje całościowe spojrzenie na wszelkie obszary działalności przedsiębiorstwa, zdefiniowanie długoterminowych celów oraz aktywne wyjście firmy poza obowiązki wynikające z przepisów prawnych oraz zwykłej kalkulacji ekonomicznej. Działania CSR firmy powinny koncentrować się zarówno na aspektach wewnętrznych jej funkcjonowania, jak i na długofalowych konsekwencjach zewnętrznych.

Zespół Agencji PR Pan Pikto posiada kompetencje, dzięki którym kreuje profesjonalne strategie CSR, dzięki którym podmioty wdrażające takie strategie odnoszą również wymierne korzyści ekonomiczne.

CSR consulting

Podstawą działalności z zakresu CSR dla firmy jest stworzenie spójnej i kompleksowej koncepcji działalności przedsiębiorstwa opartej o zasady CSR. Koncepcja taka powinna być zintegrowana z systemem zarządzania przedsiębiorstwem i powinna zawierać opis takich elementów jak m. in. raporty csr czy działania marketingowe. Strategia CSR powinna być oparta na zbudowaniu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami, pracownikami, urzędami, kontrahentami i społecznością lokalną. Współpracując z naszą Agencją uzyskają Państwo kompleksowe wsparcie na każdym etapie tworzenia koncepcji CSR dla Państwa firmy.

Zaufaj nam!

Zapraszamy do skorzystania z usług Agencji PR Pan Pikto z zakresu działań z obszaru CSR. Jesteśmy przekonani, że skuteczne wdrożenie przemyślanej koncepcji CSR może przynieść szereg profitów. Dzięki współpracy z Panem Pikto, możliwe będzie nie tylko kreacja pożądanego wizerunku firmy, poprawienie relacji Państwa przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznymi , ale również uzyskanie wymiernego zysku ekonomicznego.

Print Reccomend

Butik kreatywny
Relacje z mediami
Badania
CSR
manual PR
Event
Wydawnictwa
Ambient


Dol_c